Read La Maison de Matriona by Aleksandr Solzhenitsyn Free Online


Ebook La Maison de Matriona by Aleksandr Solzhenitsyn read! Book Title: La Maison de Matriona
The author of the book: Aleksandr Solzhenitsyn
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 2.40 MB
Edition: Julliard
Date of issue: 1965
ISBN: No data
ISBN 13: No data

Read full description of the books La Maison de Matriona:

خانه ماتریونا داستان مردی که بعد از ده سال از زندان به خانه برگشته و به دنبال زندگی ساکت و بی دغدغه شغل معلمی را در یکی از دروترین مناطق روسیه پذیرفته و مستاجر زنی پیر و بیمار در کلبه ای محقر در میان جنگل شده است. ماتریونا فقیر, خانه درهم فروریخته, هم نشینان گربه ای افلیج و موش هایی خانه زاد و سوسکهایی از نوع لشگر هستند که نه تنها همخانه جدید را ناراحت نمیکنند که معنایی فراتر از ظاهری فقیر و ژنده در بردارند.

"شب ها, وقتی ماتریونا در خواب بود و من پشت میزم مطالعه میکردم, صدای خفیف خش خشی که موش ها در پشت کاغذ دیواری ها به راه می انداختند, در دل صدای خش خش یکنواخت و همزمان سوسک ها در پشت دیواره غرق میشد, درست مثل صدای اقیانوس در دوردست. اما من به این سروصدا عادت کردم, چون در آن هیچ نشانی از شرارت و دروغ و پلیدی نبود, خش خش آن ها زندگی شان بود."

زندگی ماتریونا گرچه به ظاهر پر از رنج بود و به سختی میگذشت اما با خود معنایی را در بر داشت که فقط با چشمان تیزبین معلمی از حبس برگشته میشد به آن پی برد.

"آنها که بنا بر وجدان خود عمل می کنند همواره چهره ای نیکو دارند."

آلکساندر سولژنیتسن نویسنده مشهور روسی و برنده جایزه نوبل که سالها از عمر خویش را در اردوگاه اجباری استالین گذرانده و سالهایی بعد را در تبعید به سادگی و با ظرافتی بی مانند بخش هایی از زندگی واقعی خودش را در قالب داستان به رشته تحریر درآورده و خواننده را شریک نگاه فلسفی و انسان مدار خود میکند...ماتریونا حکایت انسانی است واقعی آراسته به معصومیت و درستکاری که با مظلومیت تمام و بدون هیچ توقعی زندگی را به پیش برده و خارج از درک و فهم آدمیان ظاهرپرست و سطحی دنیای خود مانده است.

"او در بند ساختن زندگی نبود....هم و غم اش این نبود که وسایل گوناگونی بخرد که به جانش بسته باشند. دنبال آراستن سر و ظاهر نبود...دنبال لباس های زیبا نبود, لباس هایی که با آن زشتی های صورت و سیرت را میپوشانند. هیچ کس درکش نمی کرد و همه رهایش کرده بودند, حتی شوهرش. شش فرزندش را از دست داده بود, ولی خوش مشربی اش را نه. به چشم خواهرا و خواهر شوهرهایش غریبه بود و به او می خندیدند, اویی که از سرساده لوحی بی مزد برای دیگران کار میکرد و برای روز مرگش مال و منالی جمع نکرده بود. بز سفید کثیف, گربه ی چلاق, گیاهان فیکوس...
همه ی ما کنارش زندگی کردیم و هیچ وقت نفهمیدیم که او همان انسان راست کرداری است که, چنان که می گویند, بدون او روستایی در کار نخواهد بود
و شهری
و جهانی

قسمت آخر کتاب شامل مجموعه ای به نام "خرده ریزها" میباشد که توسط نویسنده اغلب هنگام گشت و گذار با دوچرخه در نواحی مختلف روسیه میانی نگاشته شده اند و هرکدام نگاهی فلسفی به دنیای اطراف دارند.

Read Ebooks by Aleksandr SolzhenitsynRead information about the author

Ebook La Maison de Matriona read Online! Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn was a Soviet and Russian novelist, dramatist, and historian. Through his writings he helped to make the world aware of the Gulag, the Soviet Union's forced labor camp system – particularly The Gulag Archipelago and One Day in the Life of Ivan Denisovich, two of his best-known works.

Solzhenitsyn was awarded the Nobel Prize in Literature in 1970. He was exiled from the Soviet Union in 1974 and returned to Russia in 1994. Solzhenitsyn was the father of Ignat Solzhenitsyn, a conductor and pianist.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to La Maison de Matriona
Read EBOOK La Maison de Matriona by Aleksandr Solzhenitsyn Online free

Download PDF: la-maison-de-matriona.pdf La Maison de Matriona PDF