Read Il grande ritratto by Dino Buzzati Free Online


Ebook Il grande ritratto by Dino Buzzati read! Book Title: Il grande ritratto
The author of the book: Dino Buzzati
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 36.68 MB
Edition: Arnoldo Mondadori
Date of issue: 2009
ISBN: 8804451068
ISBN 13: 9788804451068

Read full description of the books Il grande ritratto:

ستاره : دو ستاره ی تمام

سلام بر دینو بوتزاتی بزرگ

فی الواقع، داستان هیچ ندارد. همه چیز مسخره بیان می شود. روال داستان اعصاب خورد کن است و حتی آن را نمی توان یک رمان به حساب آورد. چیزی بین یک رمان و داستان کوتاه. با این حال درون داستان یک رود عمیق و خروشان در جریان است که اصل اساسی همه چیزهایی است که پیرامون ماست: یعنی زندگی. داستان روایت گر زندگی است؛ زندگی تبدل یافته به عظمت یک ماشین دوست نداشتنی و منزجر کننده. ولی باز هم زندگی است. زندگی یک جانی و پست هم باز زندگی است و درون خود از زیبایی وجود بهره می برد. آری، «زندگی» این داستان را زیبا می کند. ‏

اثر یا همان «تصویر بزرگ» ( که انتخاب نام آن را نمی فهمم [ولی می توانم به بزرگ شدن تصویر انسانی در ماشین ربط دهم]) برای ما روایت گر یک داستان نیست بلکه در حال بازگویی رواتی از حرکت جوهری و تبدل مسیحی است. جام شرابی که خون می شود و ماده ای که روح مند می شود. همه اش فلسفه است. در واقع من نمی دانم که فکر بوتزاتی چقدر گسترده است که به چنین چیزی می رسد. شاید صرفاً یک فرمان ناخودآگاه [آن هم از نوع یونگی اش] باشد. به هر حال هر چه هست، بسیار از زمان خود جلوتر است. داستان روبات و ذوحدین های اخلاقی. آه بوتزاتی بزرگ؛ چه چیز در فکر تو بوده است؟!‏

«تصویر بزرگ»، تصویری عمیق از نویسنده ای بزرگ است. کسی که داستان گویی را فراموش و فلسفه بافی را شروع کرده است. اما در میان تمام فلسفه بافی اش، باز هم انسان است. ‏

جدا از تمام این تفاسیر لعنتی و فلسفی، باید نفرینی هم بر انتشارات امیرکبیر بفرستم. آن ها با خود چه فکری کرده اند که تمام داستان و پیرنگ ها و تعلیق های آن را در پشت جلد لو داده اند؟! کمی شعور هم خوب است... همین!!!‏

1391/4/20‏

Read Ebooks by Dino BuzzatiRead information about the author

Ebook Il grande ritratto read Online! Dino Buzzati Traverso was an Italian novelist, short story writer, painter and poet, as well as a journalist for Corriere della Sera. His worldwide fame is mostly due to his novel Il deserto dei Tartari, translated into English as The Tartar Steppe.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Il grande ritratto
Read EBOOK Il grande ritratto by Dino Buzzati Online free

Download PDF: il-grande-ritratto.pdf Il grande ritratto PDF